КУРС АВТОМАТИЗИРАНО ТЕСТВАНЕ НА СОФТУЕР

Начална дата: – Цена на курса: 800 лв.
Курсът ще се провежда онлайн!

КУРС АВТОМАТИЗИРАНО ТЕСТВАНЕ НА СОФТУЕР

 

Цели на курса:
Курсът ще Ви научи да създавате автоматизирани тестове с едни от най-използваните инструменти за автоматизирано тестване. В началото на курса ще се научите да пишете код с популярния език Java, който ще е необходим за писането на автоматизирани тестове.
След като се научите да пишете на Java, ще преминем към изготвянето на автоматизирани тестове и сценарии.

Продължителност на курса:
Курсът е с продължителност 2.5 месеца като занятията са 2 пъти седмично. Материалът е разпределен в рамките на 70 астрономически часа. Всяко занятие включва лекции и практическа част.

Време и място на провеждане:
Вторник и Четвъртък от 18:30 до 22:00 часа.
Курсът ще се провежда онлайн.

Цена и начин на плащане:
Цената на курса е 800 лв., като тя може да бъде платена на 2 равни вноски – първата преди началото на курса, а втората до 20 дни след началото на курса.
За да си запазите мястото е необходимо да заплатите капаро от половината сума. Моля да попълните формата по-долу на тази страница, след това ние ще Ви върнем обратен имейл с подробна информация за курса и заплащането му.

!!! ВНИМАНИЕ: След завършването на този курс, на всички курсисти, показали добри резултати по време на обучението, им предлагаме интервю за работа в някоя от нашите фирми партньори. Ако Ви вземат на работа, ние ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ ТАКСАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА КУРСА!

Получаване на сертификат:
След завършване на курса всеки кандидат получава сертификат, който се признава от водещи софтуерни фирми.

Интервю и възможност за работа:
Всички курсисти, показали добри резултати по време на курса и на финалния изпит ще бъдат препоръчани за интервюта при нашите фирми партньори. Ако интервюто мине успешно, ще може да започнете работа като младши Automated QA специалист.

Лаптоп:
Препоръчваме на всеки курсист, ако има възможност да си осигури собствен лаптоп. В часовете се правят упражнения, дават се задачи за работа вкъщи и е най-удобно материалите да се съхраняват на Вашата собствена машина. В противен случай, ще трябва всеки път да ги прехвърляте материалите на флаш памет или друг носител.
Разбира се, ако нямате възможност да си намерите лаптоп, ние можем да Ви осигурим ползване на лаптоп в залите на минимална такса от 50 лв. за времетраенето на курса.

Общи условия:
Може да разгледате общите условия за курса ТУК.

Програма на курса:

 1. Запознаване с Java
  • Въведение в Java
  • Среди за разработка – Eclipse
  • Създаване на първото ни приложение
  • Типове данни и променливи
 2. Работа с оператори и цикли
  • Видове оператори – логически, аритметични и тн.
  • Условни оператори – if, switch-case
  • Цикли – for, foreach, while, do-while
 3. Масиви. Изброени типове то данни. Системи за контрол на версиите на файлове.
  • Масиви – едномерни и двумерни
  • Какво са Enumerations – изброени типове
  • Запознаване с различните системи за контрол на версиите – GIT и SVN.
  • Упражнения
 4. Колекции и структури от данни
  • Видове структури от данни
  • Запознаване в повече детайли с всяка една структура от данни
  • Упражнения
 5. Класове, методи и обекти
  • Методи
  • Класове и елементи на класа – методи и полета
  • Статични методи и полета
  • Създаване и използване на обекти
 6. Наследяване и капсулация
  • Какво е наследяване (Inheritance)
  • Конструктори
  • Капсулация (Encapsulation)
  • Модификатори за достъп
 7. Упражнения върху взетия материал
 8. Абстрацкия и полиморфизъм
  • Какво е абстракция (Abstraction)
  • Интерфейси
  • Абстрактни класове
  • Какво е полиморфизъм (Polymorphism)
 9. Обработка на грешки и изключения. Дебъгване.
  • Изключения в Java (Exceptions)
  • Конструкцията try/catch/finally
  • Типове изключения
  • Създаване на custom exceptions
  • Дебъгване на код
 10. Въведение в бази данни
  • Реалционни бази данни
  • Езикът SQL
  • Команди за селектиране, добавяне, промяна, изтриване и сортиране на данни
  • Упражнения: писане на SQL заявки върху релационна база данни
 11. Осъществяване на връзка с база от данни с JDBC. Обработка на данни през кода.
  • Връзка с база данни с JDBC
  • Обработка на данни през кода
  • Упражнения
 12. Тестване на Web Services – ръчно и автоматизирано.
  • Тестване на REST и SOAP services ръчно
  • Автоматизирано тестване на сървиси
 13. Запознаване с HTML & CSS и основните елементи. Дебъгване с FireBug
  • От какво е изградена една уеб страница
  • Запознаване с HTML & CSS – основни елементи
  • Създаване на примерна уеб страница
  • Запознаване с инструмента FireBug. Работа с него.
 14. Запознаване и работа със Selenium IDE
  • Какво е Selenium IDE и как да работим с него
  • Упражнения
 15. Selenium API – Работа с WebDriver
  • Какво е Selenium API
  • Работа с WebDriver
  • Упражнения
 16. Data-Driven Testing
  • Запознаване с Data-Driven тестването
  • Създаване на Data-Driven тестове с помощта на JUnit
  • Създаване на Data-Driven тестове с помощта на TestNG
  • Четене на данни от Excel и CSV файлове
 17. Упражнения
 18. Behavior-Driven Development
  • Запознаване с Behavior-Driven Development (BDD)
  • Използване на Cucumber-JVM и Selenium WebDriver за BDD
 19. Упражнения и подготовка за интервю
  • Упражнения върху взетия материал
  • Най-често задавани задачи и въпроси на интервю за работа
 20. Изпит върху взетия материал
 21. БОНУС Лекция от HR – Как да си подготвите добро CV, Soft Skills по време на интервюто и още много полезни съвети!
Може да се запишете за този курс като попълните следната форма:

Вашето Име *

Вашият Email *

Вашият Телефон*

Вашето съобщение

Въведете следния код:captcha