Курс по програмиране на C++

Начална дата: – Цена на курса: 750 лв.

C++

 

Цели на курса:
Курсът има за цел да Ви научи да програмирате на популярния език C++.
C++ e обектно-ориентиран език и е един от най-използваните езици в софтуерните фирми за играждане на различни програми.
Той е разширение на езика C и има добавени много полезни елементи в него, като работа с класове, виртуални функции,
overloading, множествено наследяване, обработка на изключения и други.
Ако искате да станете добър програмист, изучаването на езика C++ ще Ви е от голяма полза.
Можете ли да програмирате на C++, ще може да програмирате и на всеки друг език.
В момента в софтуерните фирми има огромен недостиг на C++ програмисти, така че реализацията Ви с него ще е повече от лесна, единственото, което е нужно е да имате достатъчно желание и стимул за развитие.
Курсът набляга на всички неща, необходими за започваане на работа като junior developer и включва много практически задачи.
След края на курса, всеки курсист ще е способен сам да изгражда различни приложения на езика C++.

Продължителност на курса:
Курсът е с продължителност 3 месеца като занятията са 2 пъти седмично. Материалът е разпределен в рамките на 72 астрономически часа.
Всяко занятие включва лекции и практическа част.

Време и място на провеждане:
Събота и Неделя от 10:00 – 13:30 часа
гр. София, ж.к, Младост 1, ул. Йерусалим 15, точно до изхода на метростанция „Младост 1“. Виж на картата.

Цена и начин на плащане:
Цената на курса е 750 лв., като тя може да бъде платена на 2 равни вноски – първата преди началото на курса, а втората до 20 дни след началото на курса.
За да си запазите мястото е необходимо да заплатите капаро от половината сума. Моля да попълните формата по-долу на тази страница, след това ние ще Ви върнем обратен имейл с подробна информация за курса и заплащането му.

!!! ВНИМАНИЕ: След завършването на този курс, на всички курсисти, показали добри резултати по време на обучението, им предлагаме интервю за работа в някоя от нашите фирми партньори. Ако Ви вземат на работа, ние ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ ТАКСАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА КУРСА!

Получаване на сертификат:
След завършване на курса всеки кандидат получава сертификат, който се признава от водещи софтуерни фирми.

Интервю и възможност за работа:
Всички курсисти, показали добри резултати по време на курса и на финалния изпит ще бъдат препоръчани за интервюта при нашите фирми партньори. Ако интервюто мине успешно, ще може да започнете работа като младши C++ програмист.

За кого е предназначен:
Курсът е подходящ както за хора без никакъв опит, така и за средно напреднали.

Лаптоп:
Препоръчваме на всеки курсист, ако има възможност да си осигури собствен лаптоп. В часовете се правят упражнения, дават се задачи за работа вкъщи и е най-удобно материалите да се съхраняват на Вашата собствена машина. В противен случай, ще трябва всеки път да ги прехвърляте материалите на флаш памет или друг носител.
Разбира се, ако нямате възможност да си намерите лаптоп, ние можем да Ви осигурим ползване на лаптоп в залите на минимална такса от 50 лв. за времетраенето на курса.

Общи условия:
Може да разгледате общите условия за курса ТУК.

Програма на курса:

 1. Въведение в програмирането
  • Какво е програмиране
  • Устройство на компютърните системи, процесор и памет
  • Системи за контрол на версиите – SVN и GIT
  • Дебъгване на код
 2. Въведение в С++
  • Hello world C++
  • Типове данни. Променливи.
  • Оператори и изрази
  • Вход/Изход в езика С++
 3. Управляващи оператори
  • Оператор IF
  • Оператор CASE
 4. Цикли
  • While, Do, For
  • Оператори за преход
  • Вложени цикли
 5. Предпроцесор в С/С++
 6. Структури
  • Обединения
 7. Масиви
 8. Указатели и указателна аритметика
 9. Функции
  • Рекурсии
  • Inline функции
  • Указатели към функции
  • Области на видимост
 10. Изброими типове – Enums
 11. Преобразуване на типове
 12. Класове
  • Работа с класове и обекти
  • Указатели
  • Упражнения с класове
 13. Предефиниране на функции и операции
 14. Обектно-Ориентирано Програмиране (ООП)
  • Абстракция и интерфейси
  • Наследяване.Капсулация. Виртуализация
  • Виртуални функции и десктуктори
  • Полиморфизъм
  • Упражнения върху ООП
 15. Изключения в С++ езика и обработка
 16. Шаблони
  • Въведение, модел и основни принципи
  • Шаблон на функции
  • Шаблон на класове
  • Специализиране на шаблони
 17. Работа със стрингове и потоци в С++
 18. Работа с файлове
 19. Структури от данни
  • Вектор
  • Свързани списъци
  • Стек. Опашка. Карти
  • Дървета
 20. Новости в С++ (С++11, С++14)
  • Запознаване с новостите в C++ – Constexpr, Initializer List, Lambda функции,
   Smart pointers, Mutable и тн.
 21. Standard template Library (STL)
 22. Многонишково програмиране
 23. Реализация на проект
 24. Изпит върху материала и подготовка за интервю за работа
 25. БОНУС Лекция от HR
  • Как да си подготвите добро CV, Soft Skills по време на интервюто и още много полезни съвети!
Може да се запишете за този курс като попълните следната форма:

Вашето Име *

Вашият Email *

Вашият Телефон*

Вашето съобщение