Курс по програмиране на C#/.NET

Начална дата: – Цена на курса: 700 лв.

C# Development

 

Цели на курса:
Курсът има за цел да Ви научи да програмирате на C# и платформата .NET на Microsoft.
Ще разгледаме в много детайли материала, който е задължителен за започване на работа, а именно обектно-ориентираното програмиране. В упражненията се изграждат различни проекти, както и всеки курсист си има индивидуален курсов проект, който ще си го разработва през целия курс. Правят се упражнения на Windows Forms и на ASP.NET Web Forms, така че да може всеки един от Вас да се ориентира дали в бъдеще иска да се занимава с разработката на windows или уеб приложения. Ще се научим да пишем и web services, защото те се използват във всяка една софтуерна компания. Имаме и една много важна лекция за всички – подготовката за интервюто. В нея нашите професионални преподаватели ще Ви обърнат внимание на най-често задаваните въпроси и задачи по време на интервютата. Отделно от съвсем скоро въведохме и още една много полезна лекция за Вас – консултация от HR. Наш HR с дългогодишен опит ще Ви помогне да се справите по-добре на самото интервю. Това ще стане като Ви обяснят кое прави добро впечатление, как да се държите, как да си направите перфектното CV, което е от голямо значение дали ще Ви извикат дори на интервю. И още много полезна информация ще Ви бъде предоставена.

Продължителност на курса:
Курсът е с продължителност 3 месеца като занятията са 2 пъти седмично. Материалът е разпределен в рамките на 95 астрономически часа. Всяко занятие включва лекция и практическа част.

Време и място на провеждане:
Петък от 18:30 до 20:30 часа
Неделя от 17:00 до 21:30 часа
гр. София, ж.к. Младост 1, ул. Йерусалим 15, точно до изхода на метростанция „Младост 1“. Виж на картата.

Цена и начин на плащане:
Цената на курса е 700 лв., като тя може да бъде платена на 2 равни вноски – първата преди началото на курса, а втората до 20 дни след началото на курса.
За да си запазите мястото е необходимо да заплатите капаро от половината сума. Моля да попълните формата по-долу на тази страница, след това ние ще Ви върнем обратен имейл с подробна информация за курса и заплащането му.

!!! ВНИМАНИЕ: След завършването на този курс, на всички курсисти, показали добри резултати по време на обучението, им предлагаме интервю за работа в някоя от нашите фирми партньори. Ако Ви вземат на работа, ние ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ ТАКСАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА КУРСА!

Получаване на сертификат:
След завършване на курса всеки кандидат получава сертификат, който се признава от водещи софтуерни фирми.

Интервю и възможност за работа:
Всички курсисти, показали добри резултати по време на курса и на финалния изпит ще бъдат препоръчани за интервюта при нашите фирми партньори. Ако интервюто мине успешно, ще може да започнете работа като младши .NET програмист.

За кого е предназначен:
Курсът е подходящ както за хора без никакъв опит, така и за средно напреднали.

Лаптоп:
Препоръчваме на всеки курсист, ако има възможност да си осигури собствен лаптоп. В часовете се правят упражнения, дават се задачи за работа вкъщи и е най-удобно материалите да се съхраняват на Вашата собствена машина. В противен случай, ще трябва всеки път да ги прехвърляте материалите на флаш памет или друг носител.
Разбира се, ако нямате възможност да си намерите лаптоп, ние можем да Ви осигурим ползване на лаптоп в залите на минимална такса от 50 лв. за времетраенето на курса.

Общи условия:
Може да разгледате общите условия за курса ТУК.

Програма на курса:

 1. Въведение в .NET платформата.
  • Запознаване с .NET framework
  • Среди за разработка
  • Управляван и неуправляван код
  • Създаване на първото ни приложение
 2. Типове данни, променливи и оператори
  • Памет в .NET
  • Типове данни и променливи
  • Видове оператори – логически, аритметични и тн.
 3. Работа с условни оператори и цикли
  • Условни оператори – if, switch
  • Цикли – for, foreach, while, do-while
 4. Масиви. Системи за контрол на версиите на файлове. Въведение в Agile
  • Масиви – едномерни, двумерни, назъбени и тн.
  • Запознаване с различните системи за контрол на версиите – TFS, GIT и SVN
  • Упражнение – качване на домашните до момента на TFS сървър
  • Запознаване с Agile методологията – една от най-често използваните във фирмите
 5. Класове, методи и обекти
  • Методи
  • Класове. Елементи на класа
  • Статични методи и полета
 6. Енкапсулация, константи и полета само за четене
  • Encapsulation. Модификатори за достъп
  • Константи
  • Полета само за четене
 7. Интерфейси, абстрактни класове и наследяване
  • Какво са partial, sealed и nested класовете
  • Наследяване в .NET
  • Интерфейси
  • Абстрактни класове
  • Какво е полиморфизъм
 8. Дебъгване на код. Събития и делегати
  • Дебъгване на код – как да откриваме лесно грешките
  • Упражнение с дебъгване на задачи
  • Събития
  • Делегати
 9. Упражнения
 10. Обработка на грешки и изключения. Практически задачи върху ООП
  • Изключения в .NET (Exceptions). Конструкцията try/catch/finally
  • Хвърляне на изключения
  • Създаване на custom exceptions
  • Запознаване с конструкцията using
 11. Структури от данни и запознаване с различните колекции
  • Видове структури от данни
  • Запознаване в повече детайли с всяка една структура от данни
 12. Generics, енумерации и атрибути
  • Шаблонни типове и типизиране(Generics)
  • Изброени типове(Enumerations)
  • Какво са атрибутите
 13. Работа със стриймове и файлове
  • Какво е стрийм(stream)
  • Видове стриймове
  • Работа със стриймовете
  • Работа с файлове и директории – създаване, изтриване, писане, четене и тн.
 14. Въведение в работата с Бази дани
  • Запознаване с Бази дани
  • Основни операции с тях(CRUD)
  • Работа с MSSQL Database
  • Упражнение – Проектиране на база данни с таблици, релации и писане на заявки
 15. Използване на Microsoft ADO.NET за достъп и обработка на данни от база данни
  • Основи на ADO.NЕТ
  • Data Provider-и в ADO.NET
  • Свързване на проекта ни, използвайки ADO.NET, към наша база от данни
  • Четене и писане на данни
 16. Entity Framework. Lambda изрази – LINQ
  • Какво е Entity Framework
  • Code First Approach
  • Database First Approach
  • Lambda изрази – LINQ
 17. Регулярни изрази. Практическа задача върху материала до момента
  • Запознаване с регулярните изрази
  • Изграждане на проект с Win Forms
 18. Сериализация и Десериализация на данни. Различни формати за обмен на данни
  • Какво е сериализация
  • Какво е десериализация
  • Запознаване с XML формата. Синтаксис. Правила за именуване
  • Запознаване с JSON формата
 19. Въведение в уеб. Основни понятия. Създаване на уеб приложение
  • Видове уеб приложения
  • От какво е изградено едно уеб приложение
  • Сесия и cookies
  • Създаване на ASP.NET web site – запознаване с инструментите
 20. Web services
  • Какво е Web service
  • Запознаване с WCF services
  • Създаване и консумиране на web service
 21. Запознаване с IIS сървър
  • Какво е IIS сървър
  • Пускане на IIS сървър
  • Качване на приложения на IIS сървър
 22. Многонишково програмиране
  • Въведение в многонишковото програмиране
  • Примерна задача с тредове и таскове
  • Object Locking
  • Какво е deadlock
 23. Практическа задача
  • Изграждане на проект
  • Упражнения
 24. Курсов проект
  • Разглеждане и оценяване
 25. Подготовка за интервю за работа
  • Техническа подготовка от преподавателя – примерни въпроси и задачи, често давани на интервюта
 26. Изпит
 27. БОНУС Лекция от HR
  • Как да си подготвите добро CV, Soft Skills по време на интервюто и още много полезни съвети!
Може да се запишете за този курс като попълните следната форма:

Вашето Име *

Вашият Email *

Вашият Телефон*

Вашето съобщение

Въведете следния код:captcha