Курс по Adobe Flash Professional

Начална дата: – Цена на курса: 680 лв.

Adobe Flash Professional

 

Цели на курса:
Курсът има за цел да ви запознае с програмата Flash, да Ви научи да програмирате на езика ActionScript 3.0, като се обхванат всички части на обектно – ориентираното програмиране.
Ще ви запознаем как да правите анимации във Flash с дизайн средата, а също така и как да правите същите анимации с код.

Продължителност на курса:
Курсът е с продължителност 3 месеца като занятията са 2 пъти седмично. Материалът е разпределен в рамките на 72 астрономически часа.
Всяко занятие включва лекции и практическа част.

Време на провеждане:
От 18:30 – 22:00 часа

Цена и начин на плащане:
Цената на курса е 680 лв., като тя може да бъде платена на 2 равни вноски – първата преди началото на курса, а втората до 20 дни след началото на курса.

!!! ВНИМАНИЕ: След завършването на този курс, на всички курсисти, показали добри резултати по време на обучението, им предлагаме интервю за работа в някоя от нашите фирми партньори. Ако Ви вземат на работа, ние ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ ТАКСАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА КУРСА!

Получаване на сертификат:
След завършване на курса всеки кандидат получава сертификат, който се признава от водещи софтуерни фирми.

Интервю и възможност за работа:
Всички курсисти, показали добри резултати по време на курса и на финалния изпит ще имат уредено от нас интервю за работа при някоя от нашите фирми партньори. Ако интервюто мине успешно, ще може да започнете работа като младши Flash/ActionScript програмист.

За кого е предназначен:
Курсът е подходящ както за хора без никакъв опит, така и за средно напреднали.

Лаптоп:
Препоръчваме на всеки курсист, ако има възможност да си осигури собствен лаптоп. В часовете се правят упражнения, дават се задачи за работа вкъщи и е най-удобно материалите да се съхраняват на Вашата собствена машина. В противен случай, ще трябва всеки път да ги прехвърляте материалите на флаш памет или друг носител.
Разбира се, ако нямате възможност да си намерите лаптоп, ние можем да Ви осигурим ползване на лаптоп в залите на минимална такса от 50 лв. за времетраенето на курса.

Общи условия:
Може да разгледате общите условия за курса ТУК.

Програма на курса:

 1. Въведение във Flash
  • Запознаване с Adobe Flash
  • Настройване на средата за работа
  • Инструменти и работа с тях
  • Работа с Timeline, Layers и Frames
  • Конфигуриране и компилиране
 2. Структуриране на документ във Flash
  • Настройки на документа
  • Запознаване с библиотеката във Flash.
  • Създаване на обекти в дизайн средата на Flash. Вложени обекти
  • Позициониране на обекти
 3. Анимации
  • Различни видове анимации във Flash
  • Анимиране на обекти
 4. Ефекти и анимации
  • Създаване на ефекти
  • Филтри
  • Създаване на анимации с ефекти
 5. Въведение в ActionScript 3.0(AS3)
  • Причини да използваме ActionScript
  • Основи на езика ActionScript и как се използва във Flash приложенията
  • Типове данни, функции, променливи
 6. Въведение в ActionScript 3.0 (Част 2)
  • Използване на масиви, цикли, условни оператори
  • Константи, статични променливи и методи
  • Обработка на грешки и изключения
 7. Запознаване с основите на ООП
  • Класове, методи и обекти
  • Какво е конструктор
  • Интерфейси, наследяване и полиморфизъм
  • Енкапсулация на данни
 8. Събития във Flash
  • Запознаване с готовите събития във AS3
  • Хващане и викане на събития
  • Създаване на собствено събитие
  • Упражнения с ActionScript 3.0
 9. Анимиране с код
  • Създаване на анимации с ActionScript 3.0
  • Запознаване с библиотеките за анимация – Tweener и TweenLite
 10. Работа с текстове
  • Стилизиране на текст
  • Форматиране на текст
  • Рендиране на фонт и текст
  • Създаване на текстови полета динамично
 11. Практическа задача
  • Изграждане на проект с материала до момента
 12. Зареждане на външни обекти
  • Използване на Loader класа за зареждане на картинки и други обекти
  • Премахване на заредените обекти
  • Добавяне на линкове
 13. Bitmap програмиране
  • Класовете BitmapData и Bitmap
  • Създаване и промяна на Bitmap изображение
 14. XML и E4X
  • Запознаване с XML
  • Представянe на XML данните със стандарта E4X
  • Зареждане и обработка на XML
 15. Взаимодействие със сървър
  • Работа с FlashVars
  • Извикване на JavaScript функции във Flash
  • Извикване на ActionScript функции от Javascript
 16. Компоненти във Flash
  • Запознаване с различните компоненти (TextInput, Checkbox, ScrollBar, ProgressBar и други)
  • Изграждане на форма с различни компоненти
 17. Видео и звук
  • Зареждане и обработка на звук
  • Работа с Video Player компонента във Flash
 18. Практическа задача
  • Изграждане на проект с материала до момента
 19. Adobe AIR
  • Създаване на приложения на AIR
  • Създаване на меню
  • Работа с файловата система
  • Качване на приложението на десктопа
 20. Публикуване и Debugging
  • Как да си дебъгваме приложението
  • Работа с Bandwidth Profiler
  • Експортване на приложението за различни устройства
  • Публикуване на приложението в различни формати
  • Качване на приложението на сървър
 21. Flash Player. Оптимизиране на приложенията
  • Ограничение при достъпването на данни
  • Примерни сценарии
  • Най-добри практики за оптимизация на приложенията
 22. Практическа задача (Част 1)
  • Създаване на игра с Flash и AS3
 23. Практическа задача (Част 2)
  • Довършване на играта от предната лекция
 24. Изпит и подготовка за интервю
  • Изпит върху целия материал
  • Най-често задавани въпроси на интервю за работа

За записване на курса или ако проявявате интерес, моля попълнете следната форма ТУК.