Курс по Flash Builder(FLEX)

Начална дата: – Цена на курса: 680 лв.

Flex Development

 

Цели на курса:
Курсът има за цел да ви запознае с програмата Flex, да ви научи да програмирате на езика ActionScript 3.0, като се обхванат всички части на обектно ориентираното програмиране.
Обхаща подробно изучаване на Spark компонентите както и изучаване синтаксиса на MXML езика, който е базиран на XML.

Продължителност на курса:
Курсът е с продължителност 3 месеца като занятията са 2 пъти седмично. Материалът е разпределен в рамките на 72 астрономически часа.
Всяко занятие включва лекции и практическа част.

Време на провеждане:
От 18:30 – 22:00 часа

Цена и начин на плащане:
Цената на курса е 680 лв., като тя може да бъде платена на 2 равни вноски – първата преди началото на курса, а втората до 20 дни след началото на курса.

!!! ВНИМАНИЕ: След завършването на този курс, на всички курсисти, показали добри резултати по време на обучението, им предлагаме интервю за работа в някоя от нашите фирми партньори. Ако Ви вземат на работа, ние ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ ТАКСАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА КУРСА!

Получаване на сертификат:
След завършване на курса всеки кандидат получава сертификат, който се признава от водещи софтуерни фирми.

Интервю и възможност за работа:
Всички курсисти, показали добри резултати по време на курса и на финалния изпит ще имат уредено от нас интервю за работа при някоя от нашите фирми партньори. Ако интервюто мине успешно, ще може да започнете работа като младши Flex/ActionScript програмист.

За кого е предназначен:
Курсът е подходящ както за хора без никакъв опит, така и за средно напреднали.

Лаптоп:
Препоръчваме на всеки курсист, ако има възможност да си осигури собствен лаптоп. В часовете се правят упражнения, дават се задачи за работа вкъщи и е най-удобно материалите да се съхраняват на Вашата собствена машина. В противен случай, ще трябва всеки път да ги прехвърляте материалите на флаш памет или друг носител.
Разбира се, ако нямате възможност да си намерите лаптоп, ние можем да Ви осигурим ползване на лаптоп в залите на минимална такса от 50 лв. за времетраенето на курса.

Общи условия:
Може да разгледате общите условия за курса ТУК.

Програма на курса:

 1. Въведение
  • Запознаване с Flex и платформата Flash Builder
  • Настройване на средата за работа
  • Конфигуриране и компилиране
 2. Програмиране с ActionScript 3
  • Въведение в типовете данни, функции, променливи
  • Използване на масиви, цикли, условни оператори
  • Обработка на грешки и изключения
 3. Запознаване с основите на ООП
  • Класове, методи и обекти
  • Интерфейси, наследяване и полиморфизъм
  • Енкапсулация на данни
 4. MXML и ActionScript 3
  • Запознаване с MXML
  • Работа в различните режими – Source и Design
  • Създаване на компоненти с MXML и с AS3
 5. Основни компоненти на Flex
  • Запознаване с различните компоненти
  • Зареждане на външни SWF файлове
  • Работа с дати и компонента Calendar
 6. Събития
  • Запознаване с готовите събития във Flex
  • Създаване и хващане на събития
  • Създаване на собствени събития с AS3
 7. Контейнери
  • Изгледи
  • Запознаване с различните контейнери
  • Начини за позициониране на компонентите
  • Тапети
 8. Стилизиране и скиноване
  • Въведение в стилизирането и скиноването
  • Използване на CSS
  • Скиноване със SWF файлове
  • Програмно стилизиране на елементите
 9. Текст и обработка
  • Задаване стилове на текста
  • Използване на HTML
  • Работа с RichTextEditor
  • Използване на Text Layout Framework
 10. Практическа задача
  • Изграждане на проект с материала до момента
 11. XML и E4X
  • Запознаване с XML
  • Представянe на XML данните със стандарта E4X
  • Зареждане и обработка на XML
 12. Взаимодействие със сървър
  • Работа с FlashVars
  • Извикване на JavaScript функции във Flex
  • Извикване на ActionScript функции от Javascript
  • Комуникация с HTTPService и WebService
 13. Обработка на данни
  • Data binding
  • Въведение в ArrayCollection и други типове данни
  • Получаване и обработка на данни от HTTPService
  • Получаване и обработка на данни използвайки WebService
 14. Валидация и форматиране на данни
  • Използване на Validator и Formatter
  • Регулярни изрази
 15. Въведение в MVC pattern
  • Разделяне на model, view и controller
  • Практически занятия с ActionScript
 16. Рендери
  • Рендиране на компоненти
  • Компонентите List, Tile и Tree
  • Компонентите DataGrid и AdvancedDataGrid
  • Създаване на собсвтени рендери
 17. Видео, звук и графика
  • Зареждане на графики, видео и звук
  • Контрол на възпроизвеждането и обем на mp3 файла
  • Работа с видео камера
 18. Състояния
  • Използване на състоянията
  • Промяна на свойствата и състоянието на събитията
  • Добавяна на компоненти
 19. Ефекти и анимации
  • Създаване на ефекти
  • Филтри
  • Звукови ефекти
  • Създаване на анимации
 20. Практическа задача
  • Изграждане на проект с материала до момента
 21. Adobe AIR
  • Създаване на приложения на AIR
  • Създаване на меню
  • Работа с файловата система
  • Качване на приложението на десктопа
 22. Компилация и Debugging
  • Как да си дебъгваме приложението
  • Качване на приложението на сървър
 23. Ограничения за сигурност на Flash Player
  • Ограничение при достъпването на данни
  • Примерни сценарии
 24. Изпит и подготовка за интервю
  • Изпит върху целия материал
  • Най-често задавани въпроси на интервю за работа

За записване на курса или ако проявявате интерес, моля попълнете следната форма ТУК.