Курс по програмиране на Java

Начална дата: – Цена на курса: 800 лв.
Курсът ще се провежда онлайн!

Java

 

Цели на курса:
Курсът има за цел да Ви научи да програмирате на популярния език за програмиране Java с последната му версия.
Ще се изучат основите на обектно – ориентираното програмиране с Java, придружени с много практически задачи. Материалът на курса е подбран специално да може да покрие нуждите за започване на бъдеща работа като Java developer. Ще бъдат покрити много реални задачи, с които ще се сблъскате като започнете работа и ше Ви бъдат от голяма полза. На края на курса всеки ще може да изгражда Java приложения от различен характер.

Продължителност на курса:
Курсът е с продължителност 3 месеца като занятията са 2 пъти седмично. Материалът е разпределен в рамките на 84 астрономически часа.
Всяко занятие включва лекции и практическа част.

Време и място на провеждане:
Вторник и Четвъртък от 18:30 до 22:00 часа.
Курсът ще се провежда онлайн.

Цена и начин на плащане:
Цената на курса е 800 лв., като тя може да бъде платена на 2 равни вноски – първата преди началото на курса, а втората до 20 дни след началото на курса.
За да си запазите мястото е необходимо да заплатите капаро от половината сума. Моля да попълните формата по-долу на тази страница, след това ние ще Ви върнем обратен имейл с подробна информация за курса и заплащането му.

!!! ВНИМАНИЕ: След завършването на този курс, на всички курсисти, показали добри резултати по време на обучението, им предлагаме интервю за работа в някоя от нашите фирми партньори. Ако Ви вземат на работа, ние ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ ТАКСАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА КУРСА!

Получаване на сертификат:
След завършване на курса всеки кандидат получава сертификат, който се признава от водещи софтуерни фирми.

Интервю и възможност за работа:
Всички курсисти, показали добри резултати по време на курса и на финалния изпит ще бъдат препоръчани за интервюта при нашите фирми партньори. Ако интервюто мине успешно, ще може да започнете работа като младши Java програмист.

За кого е предназначен:
Курсът е подходящ както за хора без никакъв опит, така и за средно напреднали.

Лаптоп:
Препоръчваме на всеки курсист, ако има възможност да си осигури собствен лаптоп. В часовете се правят упражнения, дават се задачи за работа вкъщи и е най-удобно материалите да се съхраняват на Вашата собствена машина. В противен случай, ще трябва всеки път да ги прехвърляте материалите на флаш памет или друг носител.
Разбира се, ако нямате възможност да си намерите лаптоп, ние можем да Ви осигурим ползване на лаптоп в залите на минимална такса от 50 лв. за времетраенето на курса.

Общи условия:
Може да разгледате общите условия за курса ТУК.

Програма на курса:

 1. Въведение в курса. Запознаване с Java
  • Запознаване с езика Java
  • Среди за разработка
  • Работа с конзолата
  • Създаване на първото ни приложение
 2. Типове данни, променливи и оператори
  • Типове данни и променливи
  • Управление на паметта в Java
  • Видове оператори – логически, аритметични и тн.
 3. Работа с условни оператори и цикли
  • Условни оператори – if-else, switch
  • Цикли – for, foreach, while, do-while
 4. Масиви. Системи за контрол на версиите на файлове
  • Масиви – едномерни, двумерни
  • Запознаване със системите за контрол на версиите – GIT и SVN
  • Упражнение – качване на домашните до момента на GIT сървър
 5. Класове, методи и обекти
  • Класове. Елементи на класа
  • Методи
 6. Статични членове
  • Статични методи и полета
 7. Принципи на обектно-ориентираното програмиране. Дебъгване на код
  • Какво е обектно-ориентирано програмиране(ООП)
  • Основни принцип на ООП
  • Как да откриваме лесно грешките – дебъгване на код
 8. Интерфейси, абстрактни класове и наследяване
  • Какво са final класовете
  • Наследяване в Java
  • Интерфейси
  • Абстрактни класове
  • Какво е полиморфизъм
 9. Упражнения върху ООП
 10. Обработка на грешки и изключения. Най-добри практики
  • Изключения в Java (Exceptions). Конструкцията try/catch/finally
  • Създаване на custom exceptions
  • Най-добри практики
  • Практически задачи върху ООП
 11. Структури от данни и запознаване с тях
  • Видове структури от данни
  • Запознаване в повече детайли с всяка една структура от данни
 12. Generics, енумерации и атрибути
  • Шаблонни типове и типизиране(Generics)
  • Изброени типове(Enumerations)
  • Какво са атрибутите
 13. Работа с файлове и потоци от данни
  • Какво е поток от данни(stream)
  • Видове стриймове
  • Работа със стриймовете
  • Работа с файлове и директории – създаване, изтриване, писане, четене и тн.
 14. Въведение в работата с Бази данни
  • Запознаване с Бази данни
  • Основни операции с тях(CRUD)
  • Работа с MySQL Database
  • Упражнение – Проектиране на база данни с таблици, релации и писане на заявки
 15. Осъществяване на връзка с MySQL база от данни с JDBC driver
  • Какво е JDBC?
  • Създаване на връзка между Java кода и базата данни
  • Четене и писане на данни
 16. Групова задача – създаване на проект по групи
  • Team work – практическа задача, разделена по групи
 17. Регулярни изрази. Lambda изрази. JUnit тестове
  • Регулярни изрази.
  • Lambda изрази
  • Изготвяне на JUnit тестове и рефакториране на код
  • Упражнения
 18. Въведение в уеб. Основни понятия. Създаване на уеб приложение
  • Какво е уеб приложение и от какво е изградено?
  • Запознаване с Apache Tomcat & Jetty
  • Сесия и cookies
 19. Създаване на примерно уеб приложение със Spring boot & Angular ( Част 1 )
  • Запознаване със Spring boot & Angular
  • Създаване на уеб приложение със Spring boot & Angular
 20. Създаване на примерно уеб приложение със Spring boot & Angular ( Част 2 )
  • Довършване на започнатото уеб приложение от предната лекция
  • Качване на приложението на даден сървър
 21. Сериализация и Десериализация на данни. Различни формати за обмен на данни.
  • Какво е сериализация
  • Какво е десериализация
  • Запознаване с XML формата. Синтаксис. Правила за именуване.
  • Запознаване с JSON формата
 22. Web services
  • Какво е Web service
  • SOAP & REST
  • Създаване и консумиране на web service
 23. Курсов проект. Подготовка за интервю за работа
  • Разглеждане и оценяване на курсовите проекти
  • Техническа подготовка от преподавателя – примерни въпроси и задачи, често давани на интервюта
 24. Изпит
 25. БОНУС Лекция от HR
  • Как да си подготвите добро CV, Soft Skills по време на интервюто и още много полезни съвети!

Ако няма обявена начална дата, но имате интерес за курса, може да попълните формата ТУК и ние ще Ви уведомим веднага при сформиране на нова група за този курс.

Може да се запишете за този курс като попълните следната форма:

Вашето Име *

Вашият Email *

Вашият Телефон*

Вашето съобщение