КУРС QA – TЕСТВАНЕ НА СОФТУЕР

Начална дата: – Цена на курса: 800 лв.
Курсът ще се провежда онлайн!

QA – TЕСТВАНЕ НА СОФТУЕР

 

Цели на курса:
Курсът има за цел да Ви запознае с основните терминологии и техники за тестване на софтуерни продукти. Ще се разгледат и най-разпространените и използвани програми за тестване.

Продължителност на курса:
Курсът е с продължителност 2 месеца като занятията са 2 пъти седмично. Материалът е разпределен в рамките на 60 астрономически часа.
Всяко занятие включва лекции и практическа част.

Време и място на провеждане:
Събота и Неделя от 10:00 до 13:30 часа.
Курсът ще се провежда онлайн като правим и запис на лекциите, в случай че Ви се наложи да пропуснете някое занятие.

Цена и начин на плащане:
Цената на курса е 800 лв., като тя може да бъде платена на 2 равни вноски – първата преди началото на курса, а втората до 20 дни след началото на курса.
За да си запазите мястото е необходимо да заплатите капаро от половината сума. Моля да попълните формата по-долу на тази страница, след това ние ще Ви върнем обратен имейл с подробна информация за курса и заплащането му.

!!! ВНИМАНИЕ: След завършването на този курс, на всички курсисти, показали добри резултати по време на обучението, им предлагаме интервю за работа в някоя от нашите фирми партньори. Ако Ви вземат на работа, ние ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ ТАКСАТА, КОЯТО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА КУРСА!

Получаване на сертификат:
След завършване на курса всеки кандидат получава сертификат, който се признава от водещи софтуерни фирми.

Интервю и възможност за работа:
Всички курсисти, показали добри резултати по време на курса и на финалния изпит ще бъдат препоръчани за интервюта при нашите фирми партньори. Ако интервюто мине успешно, ще може да започнете работа като младши QA специалист.

За кого е предназначен:
Курсът е подходящ както за хора без никакъв опит, така и за средно напреднали с цел обогатяване на знанията си.

Лаптоп:
Препоръчваме на всеки курсист, ако има възможност да си осигури собствен лаптоп. В часовете се правят упражнения, дават се задачи за работа вкъщи и е най-удобно материалите да се съхраняват на Вашата собствена машина. В противен случай, ще трябва всеки път да ги прехвърляте материалите на флаш памет или друг носител.
Разбира се, ако нямате възможност да си намерите лаптоп, ние можем да Ви осигурим ползване на лаптоп в залите на минимална такса от 50 лв. за времетраенето на курса.

Общи условия:
Може да разгледате общите условия за курса ТУК.

Програма на курса:

 1. Основни понятия в софтуерното тестване
  • какво представлява софтуерното тестване
  • защо е необходимо
  • основни принципи
  • въведение в цялостния тестови процес
  • концепция на софтуерното тестване
 2. Модели за разработка на софтуер
  • разглеждане на различни модели за софтуерно разработване (Waterfall, Agile и др.)
  • анализ на положителни и отрицателни черти на моделите
  • критерии за избор на конкретен модел
 3. Нива на софтуерно тестване според етапите на софтуерна разработка
  • описание и класифициране на тестовите нива
  • запознаване с всеки един вид тестване (Component,Integration, System, Acceptance testing), техники и подходи
 4. Типове тестване
  • описание и класифициране на тестовите типове
  • подходи при различните типове тестване (Functional, non-functional, structural, regression and maintenance testing)
  • статични техники в тестовия процес
 5. Техники за софтуерно тестване
  • разработка на софтуерния тест
  • запознаване с катогерии на тестови техники
  • описание на black-box, white box и exploratory testing базирани техники за софтуерно тестване
  • принципи и критерии, по които да изберем най-подходящата техника
 6. Тест сценарии и случаи.
  • определение, структура и типове тест случаи
  • резултати от изпълнението на тест случая
  • поддръжка на тестови случаи
  • съвкупност от тестове (test set)
  • обхват на тестване (test scope)
  • тест мениджмънт системa (Quality center)
 7. Упражнения с тест мениджмънт система (HP Quality center)
  • въведение в работа с Quality center
  • писане на тестови сценарии
  • управление, поддръжка и мониторинг на test case и test set
 8. Описание на основни понятия в тестовото планиране и управление
  • какво представлява тестово планиране и определяне на срокове
  • как се създава тест план
  • мониторинг и контрол над прогреса на тестовия процес
  • прогнозиране и оценка на риска
  • регресионно тестване – подбор на обхват от тест случаи за тестване и автоматизирано тестване
 9. Практически задачи върху материала до момента
 10. Управление и мониторинг на дефекти
  • запознаване със системи за проследяване на жизнения цикъл на дефекти
  • описание на bug life-cycle
  • статуси на дефектите
 11. Упражнение със система за мениджмънт и мониторинг на софтуер проекти (JIRA)
  • какво е JIRA и как се използва
  • упражнение с JIRA
 12. Въведение в релационните бази данни.
  • Основни понятия и работа с бази данни
  • Синтаксис на SQL езика. Select,Insert, Update и Delete заявки.
  • Създаване на по-сложни SQL заявки
  • Съхранени (сторнати) процедури
  • Упражнениe
 13. Работа с HTML и XML.
  • Запознаване с XML
  • Синтаксис на XML
  • Запознаване с HTML
  • Основни елементи в HTML
  • Използване на инструмента Firebug
 14. Тестване на Уеб услуги
  • Запознаване с различни протоколи(HTTP, HTTPS)
  • Какво е web service
  • Запознаване с формата JSON
  • Тестване на web service с различни програми.
  • Въведение и работа със Soap UI
 15. Performance и Load testing
  • Какво е и как се прави Performance тест
  • Какво е и как се прави Load тест
  • Тестване с Jmeter
  • Анализиране на резултатите
 16. Автоматизирано тестване
  • Въведение в автоматизирането тестване и защо е полезно
  • Какво е XPath
  • Запознаване и работа със Selenium IDE
  • Други инструменти, използвани за автоматизирано тестване
 17. Изпит и подготовка за интервю
  • Изпит върху целия материал
  • Най-често задавани въпроси на интервю за работа
 18. БОНУС Лекция от HR
  • Как да си подготвите добро CV, Soft Skills по време на интервюто и още много полезни съвети!
Може да се запишете за този курс като попълните следната форма:

Вашето Име *

Вашият Email *

Вашият Телефон*

Вашето съобщение

Въведете следния код:captcha