Нашите преподаватели

Преподавател - Тодор Ковачев
Тодор Ковачев
Над 11 години професионален опит в разработката на приложения с езика за програмиане C. Специализиран в проектирането и изработване на софтуер за автомобилната индустрия.Прочети още…

Преподавател - Стефан Димитров
Стефан Димитров
Над 9 години професионален опит в сферата на Информационните технологи и разработване на приложения на PHP & MySQL. Изграждане на RESTful приложения, MVC, MVVM архитектури. Прочети още…

Преподавател - Васил Бошнаков
Васил Бошнаков
10 години професионален опит като Front-end developer. Проектиране и разработване на сървърната и клиентската част на много сайтове и системи.Прочети още…

Преподавател - Христо Стоев
Христо Стоев
Специалист с над 12 години опит в разработването и изграждането на архитектурите на най-различни продукти и системи с .NET/C#. От няколко години е Team leader на екипа си.
Прочети още…

Преподавател - Евгения Манолова
Евгения Манолова
Над 10 години опит в разработката на уеб приложения и back-end. Отлично боравене с технологиите Ruby и Ruby on Rails. Работила е за големи компании като: ePay, MooneyBookers (Skrill), SumUp и др. В момента се занимава с full-stack web development.
Прочети още…

Преподавател - Анатоли Илиев
Анатоли Илиев
14 години професионален опит като системен архитект и разработчик на софтуерни системи. Основният му език за програмиране e Java Намиране на решение за всяка задача.Прочети още…

Преподавател - Кирил Иванов
Кирил Иванов
Специализиран в тестването на      софтуерни продукти. С над 9 години професионален опит в ръчното и автоматизирано тестване, използвайки най-популярните инструменти за тест. Прочети още…

Преподавател - Диана Захариева
Диана Захариева
Над 12 години професионален опит в разработката на Flash и Flex приложения.
Изграждане на сървърната част на много системи и сайтове с C#, .NET Framework. Прочети още…

Преподавател - Горан Чавдаров
Горан Чавдаров
Програмист, дизайнер и преподавател с изключително обширни компютърни познания. Собственик и управител на рекламна агенция VoxDesign. Прочети още…

Преподавател - Емил Пейчев
Емил Пейчев
Front-End Team Leader на голям екип с над 11 години професионален опит. Голям опит с изграждането на уеб сайтове и други уеб базирани системи.Прочети още…

Преподавател - Паулина Върбанова
Паулина Върбанова
Над 10 години професионален опит в IT сферата и над 4 години опит в разработването и администрирането на бази данни (предимно MS SQL).
Прочети още…

Преподавател - Камен Йорданов
Камен Йорданов
Над 13 години професионален опит в разработването на уеб приложения и системи. Изграждане на архитектури на разнообразни проекти.
Прочети още…

Преподавател - Стефан Минев
Стефан Минев
Над 10 години работа с различни рекламни агенции по проекти за уеб и графичен дизайн и development (разработки, софтуерни разработки).Прочети още…

Преподавател - Ангел Петров
Ангел Петров
С над 9 години опит във функционалното тестване на различни системи и сайтове, от които около 4 години опит като Team Lead на екип от опитни и висококвалифицирани manual QA

Преподавател - Илиан Костов
Илиан Костов
Над 14 години професионален опит в IT сферата и изграждане на приложения на С/С++. Team Leader на екип от C++ разработчици.Прочети още…

Преподавател - Симеон Донов
Симеон Донов
Над 12 години работа в рекламна агенция като графичен дизайнер и акаунт. Притежава огромен опит в реализацията на множество различни рекламни проекти в областта на печатната реклама.Прочети още…

Преподавател - Милен Стефанов
Милен Стефанов
Над 9 години професионален опит, 3 години като програмист и 5 години в създаването на автоматизирани тестове. Разработка на performance testing – load, stress, soak\endurance, spike и др. Прочети още…

Преподавател - Любомир Иванов
Любомир Иванов
Голям опит с .NET и Java технологиите в разработването на уеб приложения и системи. Завършена магистратура със специалност „Компютърна Сигурност в Компютърните Науки“ от Датски Технически Университет – Копенхаген Прочети още…

Преподавател - Мелиха Талипова
Мелиха Талипова
Над 6 години професионален опит в анализа, планирането, разработката и внедряването на Enterprise-Level софтуерни решения, базирани на Java и Oracle DB.Прочети още…

Преподавател - Данаил Йотов
Данаил Йотов
Текущата му позиция е Team lead на екип, като той участва в изготвянето на архитектурни решения за изграждането на нова система. Голям опит в разработването и администрирането на бази данни, както и има опит с различни програмни езици.Прочети още…

Преподавател - Милен Янчев
Милен Янчев
Над 8 години професионален опит в разработката на големи десктоп и интернет приложения. Анализиране, подпомагане и решаване на проблеми в технологии като OSGi и NetBeans platform. Прочети още…

Преподавател - Николай Николов
Николай Николов
17 години професионален опит във всички етапи на производството на софтуер – анализиране и формиране на бизнес процеси, софтуерна разработка, управление на хора, процеси и проекти в ИТ сектора.Прочети още…

Преподавател - Лора Ангелова
Лора Ангелова
Над 7 години професионален опит в администриране, поддръжка и мониторинг на Microsoft SQL Server. Планиране и имплементация на SQL Server High Availability solutions.Прочети още…

Преподавател - Теодор Огнянов
Теодор Огнянов
Над 13 години професионален опит с Oracle stack – ADF, BPM, BI, Java, Forms, Reports. Участвал е в анализа, разработването, внедряването и поддръжката на големи системи и решения.Прочети още…

Преподавател - Александър Неделчев
Александър Неделчев
Над 12 години професионален опит като системен администратор. Подръжка и администрация на различни софтуерни и хардуерни системи. Анализиране и отстраняване на възникнали проблеми от всякакъв характер. Прочети още…

Преподавател - Явор Стоилов
Явор Стоилов
Над 8 години професионален опит с различни технологии. Опит в разработката на приложения и сайтове обслужващи и front, и back-office в компания – лидер на пазара за online sports betting.Прочети още…

Преподавател - Драгомир Милдов
Драгомир Милдов
Голям опит в разработката и поддръжката на Web приложения и програмирането. Има опит с изграждането на архитектурите на големи и малки Web приложения.Прочети още…

Преподавател - Явор Стоилов
Томислав Атанасов
Developer с над 5 години професионален опит във Front-end, UI/UX. Има опит в създаването на визуална идентичност.Прочети още…

Преподавател - Виктория Цветанова
Виктория Цветанова
Над 5 години професионален опит в тестването на системи и сайтове. Опит в разработката на функционални тестове и използването им за regression testing. Прочети още…

Преподавател - Никола Грънчаров
Никола Грънчаров
Над 9 години професионален опит, работещ на позиция Frond-end web developer за компании като British Telecom и SBTech Прочети още…

Преподавател - Станислав Радков
Станислав Радков
Над 10 години професионален опит в разработката на софтуерни системи с различно приложение, участвал в дизайн и разработка на множество уеб приложения и сървърната част на големи системи. Прочети още…