Александър Неделчев

Senior System and Network Administrator

Александър Неделчев - преподавател

Образование

 • Бакалавърска степен със специалност “Машиностроителна техника и технологии” от Технически Университет – София
 • Средно-специално в ПГЯЕ “Мария Склодовска-Кюри” гр. Белене

Професионален опит

Над 11 години професионален опит като системен администратор. Подръжка и администрация на различни софтуерни и хардуерни системи. Анализиране и отстраняване на възникнали проблеми от всякакъв характер.

Опит със следните операционни системи:

 • CentOS
 • Debian
 • Ubuntu
 • FreeBSD
 • Windows Server

Софтуер за виртуализация::

 • VMWare
 • KVM

Бази данни:

 • MySQL
 • MongoDB
 • PostgreSQL

Програмни и скриптови езици:

 • Python
 • PERL
 • Shell script