Анатоли Илиев

Senior/Lead Java Developer

Анатоли Илиев - преподавател

Образование

 • Бакалавърска степен със специалност „Комуникационна техника и технологии“ от Технически Университет – София
 • Средно-специално в Технологично Училище Електронни Системи (ТУЕС) – София

Сертификати

 • CCNA Exploration: Network Fundamentals
 • CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts

Професионален опит

Над 13 години професионален опит като back-end developer и Javascript front-end developer в разработаването на уеб, B2B и специализирани приложения и индивидуални софтуерни решения.
Има опит с проектирането и изграждането на големи софтуерни системи от най-разнообразен характер, включително облачни инфраструктури, бази данни и защита на данните.

Опит със следните технологии:

 • Java 4+, JAVA AWT, Java Struts 2, POJO, Hibernate ORM, Spring MVC
 • C#, .NET Framework, ASP.NET, ASP.NET Razor – C#, MVC, VB.NET
 • Video & Audio processing, encoding/decoding and streaming
 • HTML, XHTML, HTML5
 • CSS2/CSS3, Responsive Design(Twitter Bootstrap)
 • JavaScript and popular JavaScript frameworks (jQuery, Prototype, Mootools and other)
 • PHP 4+, PHP MVC (Codeigniter, Yii, Kohana, and others)
 • Source code versioning: SVN, GIT, TFS, CVS
 • Pascal, Delphi, C/C++
 • Python, Rubi on Rails
 • Load-balancing, Scalability, High-Availability, Reliability, Extensibility
 • LDAP Active directory, MS Exchange, MS Hyper-V, AWS, OpenStack, Citrix, Oracle VirtualBox, VMWare vSphere

Бази данни:

 • МySQL 3+
 • PostgreSQL 9+
 • Oracle 10g, 11g, 12c
 • DB2
 • MSSQL Server 2005/2008/2008R2
 • Non-relational databases (NoSQL) such as MongoDB

Среди за разработка:

 • IntelliJ IDEA, Eclipse
 • MS Visual Studio 2005/2008/2010/2012
 • MS SQL Management Studio
 • Zend Developer Studio
 • WebStorm, PhpStorm, Aptana, Zend Developer Studio, Netbeans IDE