Ангел Петров

Team Lead QA

Ангел Петров - преподавател

Образование

 • Магистърска степен със специалност „Оптоелектроника“ в Технически университет – гр. Габрово
 • Бакалаварска степен със специалност „Електроника“ в Технически университет – гр. Габрово

Сертификати

 • ISTQB Certified Tester
 • ICAgile Certified Professional

Професионален опит

С над 8 години опит във функционалното тестване на различни системи и сайтове, от които около 4 години опит като Team Lead на екип от опитни и висококвалифицирани manual QA.
Създаване и оптимизиране на процеси, спрямо нуждите на различните проекти, ръководене на проекти, дефиниране на test scopes, правене на QA breakdowns за различните проекти, дефиниране на regression scopes и т.н.
Опит в работата с едни от най-популярните тест мениджмънт програми.

Опит със следните технологии:

 • C/С + +
 • HTML5
 • PHP
 • Assembler
 • Agile, Scrum
 • Source code versioning: SVN
 • People management tools

Бази данни:

 • Oracle
 • MSSQL Server 2008/2008R2

Среди за разработка:

 • Quality Center
 • JIRA
 • Bugzilla
 • Confluence and Share point
 • Agile boards
 • Microsoft Project plan