Данаил Йотов

Senior Database Developer

Данаил Йотов - преподавател

Образование

 • Средно образование в 91 Немска Езикова Гимназия – София
 • Висше образование, бакалавърска степен – Технически Университет София, Факултет за Германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, специалност „Компютърни системи и технологии – немски език“
 • Висше образование, магистърска степен – Технически Университет София, Факултет за Германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, специалност „Индустриален мениджмънт – немски език“

Професионален опит

Над 5 години професионален опит в IT сферата – разработване на различни системи като .NET developer в SBTech – разработване на системи за администриране и управляване на данни.
1,5 години опит като Team Lead на екип от 6 човека. Изготвяне на архитектурни решения за нова система.
Над 3 години опит в разработването и администрирането на бази данни (предимно MS SQL) – дизайн, разработка на функционалности, поддръжка, оптимизации.

Опит със следните технологии:

 • C#, .NET Framework
 • HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX, XML, XSLT
 • TSQL
 • Hardware

Бази данни:

 • MSSQL Server 2005/2008/2008R2/2012
 • Access

Среди за разработка и използвани програми:

 • Visual Studio 2008/2012/2015
 • SQL Server Management Studio
 • JIRA

Други интереси:

 • Футбол
 • Шах
 • Електронни спортове