Драгомир Милдов

Senior Front-End Developer

Драгомир Милдов - преподавател

Образование

  • Бакалавърска степен със специалност „Машиностроене“ в ТУ-София

Професионален опит

Голям опит в разработката и поддръжката на Web приложения и програмирането. Над 3 години професионален опит във фирмата INGRAMMICRO, като заема водещо място при изграждането на Web приложения от всякакъв характер.
Има опит с изграждането на архитектурите на големи и малки Web приложения.

Опит със следните технологии:

  • HTML/HTML5
  • CSS/CSS3
  • Javascript, Angular, jQuery
  • PHP, Symfony

Бази данни:

  • MySQL Server

Среди за разработка:

  • Visual Studio 2012/2015/2017
  • MS SQL Management Studio
  • JIRA