Евгения Манолова

Софтуерен разработчик и уеб програмист

Евгения Манолова - преподавател

Образование

 • Бакалавърска степен в СУ със специалност „Компютърни науки“
 • Национална Природо-математическа Гимназия “Акад. Л. Чакалов” със специалност “Математика и информатика”

Професионален опит

 • Над 9 години професионален опит като front-end и back-end developer
 • Над 4 години професионален опит с Ruby и Ruby on Rails
 • Разработка на онлайн приложения и сървърни системи за ePay.bg, Skrill.com, SumUp, Empower United Services и др.
 • Контрибютор към open source проекти
 • Към момента – програмист на свободна практика

Програмни езици, технологии и платформи

 • Ruby 1.9-2.2, Rails 3.0-4.2, JavaScript
 • Perl 5, Template Toolkit
 • JQuery, HTML, CSS
 • SQL, PL/SQL
 • TDD, BDD, OOP
 • REST, MVC, Stateless model
 • Services, APIs and service oriented systems
 • Agile, Scrum
 • Software prototyping
 • Databases: Oracle, MySQL, PostgreSQL, sqlite
 • Version control systems: git, SVN, mercurial
 • Web servers: NginX, Apache 2, Jboss 7
 • CMS: Joomla, wordpress, refinery
 • Testing engines: RSpec, Cucumber
 • CI & Deployment: jenkins, hudson, capistrano
 • Code review tools: review board, gerrit
 • Linux server administration
 • UNIX desktop systems
 • Unix system programming (bash)

Други интереси

 • Сертифициран планински водач
 • Пътуване и катерене