Христо Стоев

Senior .NET Developer

Христо Стоев - преподавател

Образование

 • Докторант към катедра КС специалност Биоинформатика към Технически Университет – София
 • Магистърска степен със специалност „Компютърни системи и технологии“ от Технически Университет – София
 • Бакалавърска степен със специалност „Компютърни системи и технологии“ от Технически Университет – София

Сертификати

 • Microsoft® Certified Technology Specialist : Microsoft .NET Framework 4, Windows Applications (2011)
 • Microsoft® Certified Technology Specialist : Microsoft .NET Framework 4, Data Access (2012)
 • Microsoft® Certified Technology Specialist : Microsoft .NET Framework 4, Service Communication Application (2013)

Професионален опит

Над 11 години професионален опит в разработването на десктоп приложения, игри, системи и индивидуални решения.
Над 3 години опит водещ упражнения в Технически Университет – София на магистри и бакалаври

Опит със следните технологии:

 • C#, .NET Framework (Windows Forms, ASP.NET, ADO.NET, Entity Framework, WCF, WPF и т.н.)
 • HTML, CSS, JavaScript, XML
 • C/C++
 • Objective C, VB.NET
 • Pascal, Delphi

Бази данни:

 • MSSQL Server 2005/2008/2008R2
 • Non-relational databases (NoSQL) such as MongoDB

Среди за разработка:

 • Visual Studio 2005/2008/2012/2013
 • X-Code, Mono
 • MS SQL Management Studio
 • Eclipse
 • MS SQL Management Studio