Илиан Костов

C++ Team Leader

Илиан Костов - преподавател

Образование

 • Магистърска степен “Електроника” – Технически университет София

Професионален опит

Над 13 години професионален опит в сферата на Информационните технологии и изграждане на приложения на С/С++.
Опит с разработването на сървърни системи, специализирани у-ва и системи за контрол и управление и др.

Опит със следните технологии:

 • С/С++
 • JAVA
 • Boost
 • Javascript/HTML5;
 • Source code versioning: SVN, GIT, TFS, CVS
 • Phyton
 • C#
 • VHDL

Бази данни:

 • MySQL 5.х
 • PostgreSQL 9.x

Среди за разработка:

 • Eclipse
 • NetBeans IDE
 • Visual Studio 2010/2012/2013
 • Aptana
 • WebStorm