Камен Йорданов

MCSD: Web Applications

Камен Йордановд - преподавател

Образование

 • Магистърска степен със специалност „Софтуерни технологии в интернет“ – НБУ гр. София
 • Бакалавърска степен със специалност „Информатика“ – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ гр. София
 • Средно образование с профил „Математика“ – МГ „Атанас Радев“ гр. Ямбол

Сертификати

 • MCSD: Web Applications
 • MS: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • MCPS: Microsoft Certified Professional

Професионален опит

Над 12 години професионален опит в разработването на уеб приложения, и системи.
Голям опит в разработването както на сървърната, така и на клиентската част на различни уеб базирани системи.

Опит със следните технологии:

 • .NET Framework (C#, ASP.NET, ASP.NET МVC, ASP.NET WebAPI, Web Services, ADO.NET, Entity Framework), CSLA
 • ASP, PHP
 • HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AngularJS, KnockoutJS-KendoUI, AJAX
 • SVN, GIT
 • Continuous Integration

Бази данни:

 • MSSQL Server 2005/2008/2008R2/20012
 • MongoDB
 • Oracle 11g

Среди за разработка:

 • Visual Studio 2005/2008/2012/2013
 • NetBeans
 • MS SQL Management Studio
 • SQL Developer