Кирил Иванов

ISTQB Certified Tester

Кирил Иванов - преподавател

Образование

 • Бакалавърска степен със специалност „Компютърни Науки“ в Университета за национално и световно стопанство – София
 • Средно-специално в СОУ „Иван Вазов“ – гр. Плевен

Сертификати

 • ISTQB Certified Tester

Професионален опит

Над 8 години професионален опит в тестването на различни системи и сайтове. Създаване на автоматизирани тестове, специфични за нуждите на проекта. Опит с различните типове тест – functional, performance, load и тн.
Работа с най-популярните програми за тест мениджмънт.

Опит със следните технологии:

 • С + +
 • C#
 • Micro and Microeconomics; Commerce; Marketing;
 • Corporate Finance; Statistics; Accounting;
 • C/C++, Pascal, Delphi

Бази данни:

 • MSSQL Server 2005/2008
 • MySQL Server

Среди за разработка:

 • Quality Center
 • JIRA
 • Bugzilla
 • Selenium