Лора Ангелова

Microsoft® Certified Trainer

Лора Ангелова - преподавател

Образование

 • Магистърска степен специалност Информатика, Софийски Университет „Свети Климент Охридски“
 • Бакалавърска степен специалност Математика и информатика , Софийски Университет „Свети Климент Охридски“
 • Средно образование в Математическа Гимназия „Академик Иван Гюзелев“

Сертификати

 • Microsoft® Certified Trainer
 • MSCA SQL Server 2012
 • MSCA Windows Server 2012

Професионален опит

Senior Database Administrator. Над 7 години професионален опит в администриране, поддръжка и мониторинг на Microsoft SQL Server.
Планиране и имплементация на SQL Server High Availability solutions, SQL Server Patching и Upgrade, Database Maintenance и Backup стратегии, диагностика и оптимизация на големи клиентски среди.

Опит със следните технологии:

 • Microsoft SQL Server versions: 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016
 • Database Log shipping, Database Mirroring
 • AlwaysOn Availability groups
 • SQL Server Failover Instance
 • Windows Server Failover clustering