Любомир Иванов

Senior Java and .NET developer

Любомир Иванов - преподавател

Образование

 • Компютърна Сигурност в Компютърните Науки от Датски Технически Университет – Копенхаген
 • Бизнес Информатика на Английски Език от УНСС – София
 • Математика и Информатика в Математическа Гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна

Професионален опит

6+ години опит с .NET и Java технологиите в разработването на уеб приложения и системи за родни и чужди компании. Две години опит със системна и мрежова администрация и изграждането на устойчиви среди за работа на многокомпонентни интегрирани системи. Опит със C по разработката на прототипни приложения за концептуално доказване на научни трудове, свързани с компютърната сигурност.

Опит със следните технологии:

 • Java 8, JAX-WS & JAX-RS
 • C#, VB in the .NET framework (ASP, ASP MVC, WCF, EF, etc.)
 • C/C++ programming
 • HTML, CSS, JavaScript
 • Windows and Linux Administration
 • Virtualization Administration
 • CIA principles in computing – encryption, authentication, authorization, access management,
  high availability, reliability, redundancy, extensibility

Бази данни:

 • МySQL
 • PostgreSQL 9+
 • Redis
 • SQLite
 • MSSQL and Mongo Administration
 • MSSQL Server 2005/2008/2008R2
 • Non-relational databases (NoSQL) such as MongoDB

Среди за разработка:

 • IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans
 • Visual Studio 2010+
 • SQLServer Management Studio (SSMS)
 • CodeBlocks, Dev-Cpp