Мелиха Талипова

Lead Java Developer

Мелиха Талипова - преподавател

Образование

 • Магистърска степен със специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“ към Технически Университет – София
 • Бакалавърска степен със специалност „Инженер по телекомуникации“ към Технически Университет – София

Професионален опит

Мел има над 6 години професионален опит в анализа, планирането, разработката и внедряването на Enterprise-Level софтуерни решения, базирани на Java и Oracle DB.
Работила е дистанционно с интернационални екипи от САЩ и Индия, както и с крайни клиенти в България.

Опит със следните технологии:

 • Java 6, 7, 8 и 10, Swing
 • Spring & Hibernate
 • Oracle Forms and Reports
 • HTML, XHTML, HTML5
 • CSS2/CSS3, Responsive Design
 • JavaScript, jQuery and Bootstrap
 • Vaadin
 • Source code versioning: SVN, GIT
 • Servers: Wildfly, Apache Tomcat, Glassfish
 • Jasper Reports
 • C/C++, Pascal, Delphi

Бази данни:

 • Oracle DB 11g & 12c
 • МySQL 5

Среди за разработка:

 • IntelliJ IDEA
 • Eclipse
 • Oracle SQL Developer
 • PHPMyAdmin