Милен Стефанов

Senior Automation QA

Милен Стефанов - преподавател

Образование

 • Бакалавърска степен със специалност „Компютърни системи и технологии“ във Факултет по Изчислителна Техника и Автоматизация (ФИТА) на ТУ-Варна
 • Средно-специално в СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Варна

Сертификати

 • ISTQB ® Certified Tester – Foundation Level
 • ISTQB ® Certified Tester Advanced Level – Technical Test Analyst
 • Quality Assurance course in Java

Професионален опит

Над 8 години професионален опит, 3 години като програмист и 5 години в създаването на автоматизирани тестове.
Опит в разработката на функционални тестове и използването им за regression testing в Continuous Integration процес. Последните 3 години основно се занимава с всички типове performance testing – load, stress, soak\endurance и spike тестове.

Опит със следните технологии:

 • Jython
 • C#
 • JAVA
 • Agile, Scrum
 • Source code versioning: SVN
 • C/C++, Pascal, Delphi

Бази данни:

 • Oracle

Среди за разработка:

 • QF-Test
 • HP QTP
 • JMeter
 • HP LoadRunner
 • Eclipse
 • JIRA
 • Confluence
 • Dynatrace