Милен Янчев

Senior Java Developer

Милен Янчев - преподавател

Образование

 • Магистърска степен със специалност „Компютърен дизайн и технологий“ в ТУ-София
 • Средно-специално Компютърен Дизайн в СОУ „Васил Левки“, гр. Димитровград

Сертификати

 • OWASP – Java Secure Coding
 • OSGi Alliance – Fundamentals

Професионален опит

Над 7 години професионален опит, 5 като програмист в Experian Bulgaria и 2 като freelancer.
Опит в разработката на големи десктоп и интернет приложения. Анализиране, подпомагане и решаване на проблеми в технологии като OSGi и NetBeans platform. Разработка на аналитичен софтуер за създаване на модели по исторически данни. Организиране и водене на „Secure Code“ инициативи.

Опит със следните технологии:

 • Java SE, Java EE
 • Groovy
 • Servlets
 • Maven, Gradle
 • HTML, CSS, JavaScript
 • MS Windows Server 2008, Linux, Apache Tomcat, Apache HTTP
 • MSSQL Server, MicroStrategy

Бази данни:

 • Oracle
 • MySQL
 • Derby
 • PostgreSQL
 • MSSQL Server

Среди за разработка:

 • IntelliJ IDEA, Eclipse
 • Netbeans IDE
 • JIRA, Confluence
 • Jenkins
 • MS SQL Management Studio