Николай Николов

Senior Java Developer

Николай Николов - преподавател

Образование

 • BSc Information Systems and Management, University of London EMFSS
 • Средно-специално в Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи

Професионален опит

17 години професионален опит в практически всички етапи на производството на софтуер:

 • анализиране на бизнес процеси и възможностите за тяхната автоматизация
 • формиране на бизнес изисквания за производство на софтуер
 • софтуерна разработка
 • управление на процеси по качество
 • внедряване на решения
 • управление на хора, процеси и проекти в ИТ сектора

Трудов стаж в разнообразни компании, от стартъпи, през местни аутсорсинг бизнеси, до мултинационални, мултимилиардни браншови лидери. Опит с разнообразни софтуерни проекти/продукти от гледна точка на размер, структура, продължителност и подход на внедряване.
В последните 2 години отговаря за оперативната дейност(включително DevOps), софтуерната архитектура и развойния отдел на прохождащ, облачно-базиран бизнес в сферата на изкуственият интелект и самообучаващи се системи.

Опит със следните технологии:

 • Java
 • JavaScript/NodeJS
 • Bash
 • VBA
 • SQL
 • Groovy
 • Python
 • Go

Модерни технологии и frameworks:

 • JAX-RS API for server-side web development
 • Jersey
 • HK2 Dependency Management
 • Spring Dependency Management
 • Docker containers/swarm/DockerHub
 • Ansible deployment automation
 • NGINX web server
 • Tomcat application server
 • NodeJS
 • AngularJS
 • ExpressJS
 • Git/GitHub
 • Gradle build automation scripting
 • Jenkins build automation server
 • Artifactory – artifact management repository
 • Code/infrastructure/web security
 • Azure cloud deployment scripting
 • Hadoop
 • Apache Spark
 • Java Streams

Бази данни:

 • Oracle
 • MySQL
 • MS SQL
 • PostgreSQL
 • MongoDB
 • Cassandra

Среди за разработка:

 • Eclipse
 • VS Code
 • NetBeans
 • IntelliJ
 • Atom
 • Robo3T
 • MySQL Workbench
 • Jira
 • Confluence