Паулина Върбанова

Microsoft® Certified IT Professional: Database Developer

Паулина Върбанова - преподавател

Образование

  • Бакалавърска степен със специалност „Компютърни системи и технологии“ от Технически Университет – София
  • Средно образование в Математическа Гимназия „Атанас Радев“

Сертификати

  • Microsoft® Certified IT Professional: Database Administrator 2008
  • Microsoft® Certified Technology Specialist: SQL Server® 2008, Implementation and Maintenance
  • Microsoft® Certified IT Professional: Database Developer 2008
  • Microsoft® Certified Technology Specialist: SQL Server® 2008, Database Development

Професионален опит

9 години професионален опит в IT сферата – разработване на TV приложения, игри и различни видове системи като Javascript front-end developer и junior C# developer.
Над 5 години опит в разработването и администрирането на бази данни (предимно MS SQL) – дизайн, разработка на функционалности, поддръжка, оптимизации, диагностициране и мониториране на сървъри;
2 години опит с Business Intelligence – data warehouse, разработка на репорти, analysis services, ETL процеси.

Опит със следните технологии:

  • C#, .NET Framework
  • HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX, XML, XSLT
  • C/C++, Pascal, Delphi
  • TSQL
  • SSRS, SSIS, SSAS
  • MDX

Бази данни:

  • MSSQL Server 2005/2008/2008R2/2012
  • MongoDB

Среди за разработка:

  • Visual Studio 2005/2008/2012
  • SQL Server Management Studio