Станислав Радков

Senior .NET Developer

Станислав Радков - преподавател

Образование

 • Инженер по автоматика, Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“, Технически Университет – София

Професионален опит

– Над 10 години разнообразен професионален опит в разработката на софтуерни системи с различно приложение.
– 5 години опит като full-stack developer, участвал в дизайн и разработка на множество уеб приложение и сървърната част на различни системи.
– Опит в дизайна и разработката на вградени системи (сензори, алармени системи, кафе машини)
– Опит с раработката на мобилни приложения за iOS
– Асистент в технически университет София, факултет Автоматика, катедра „Системи и управление“

Опит със следните технологии:

 • HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AngularJS (1.x), Knockout.JS, Kendo UI, Infragistics Ignite UI
 • C#, .NET Framework (ASP.NET, ASP.NET МVC, ADO.NET, Entity Framework, WCF и т.н.)
 • Java, Dropwizard, Jersey, Jetty, Jackson
 • C (Embedded Systems)
 • Swift, Objective-C

Бази данни:

 • MSSQL Server 2008
 • MongoDB

Среди за разработка:

 • Visual Studio 2005/2008/2012
 • MS SQL Management Studio
 • IntelliJ IDEA
 • Xcode