Стефан Димитров

Senior PHP Developer

Стефан Димитров - преподавател

Образование

 • Бакалавърска степен със специалност “Информатика” придобита в “Икономически Университет” – Варна
 • Средно-специално в „Св. Св. Климент Охридски” – гр. Троян.

Сертификати

 • M101P: MongoDB for Developers;
 • M102: MongoDB for DBAs

Професионален опит

Над 8 години професионален опит в сферата на Информационните технологии и изграждане на приложения на PHP & MySQL.
Разработване на маркетинг, счетоводни и складови инструменти в сферата на онлайн продажбите. Голям опит с изработването на RESTful приложения, MVC, MVVM архитектури.

Опит със следните технологии:

 • PHP (5.3, 5.4, 5.5, 5.6), PHP Frameworks (Symfony, Laravel, Flat-Free)
 • ORM Data Libraries (Doctrine, Propel)
 • HTML4/HTML5, CSS2/CSS3, CSS Frameworks (Bootstrap 3);
 • Javascript (Vanilla JS), Javascript Frameworks (jQuery, AngularJS 1.x), HandlebarsJS;

Бази данни:

 • MySQL 5.х
 • NoSQL with MongoDB
 • PostgreSQL 9.x
 • MSSQL Server 2005/2008/2008R2

Среди за разработка:

 • PhpStorm, Sublime Text 3
 • NetBeans IDE
 • Brackets, Atom
 • Zend Developer Studio
 • Visual Studio 2010/2012/2013