Томислав Атанасов

Senior Front-End Developer

Томислав Атанасов - преподавател

Образование

 • Бакалавърска степен със специалност „Web development“ в Copenhagen Business Academy
 • Средно в 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

Професионален опит

Developer с над 5 години професионален опит във Front-end, UI/UX. Участвал е в изграждането на продуктово-ориентирани сайтове, както и функционални уеб приложения. Има опит в създаването на визуална идентичност.

Програмни езици, технологии и платформи:

 • HTML5
 • CSS3, SASS, LESS
 • Javascript, ES6, Jquery
 • Angular, VueJS
 • AJAX, Sockets, XML, JSON
 • GIT, SVN, Github
 • JIRA, Confluence
 • WordPress, Grav, Joomla
 • Sublime Text, IntelliJ, Eclipse
 • Adobe XD, Photoshop, Illustrator
 • Agile, Scrum

Бази данни:

 • MySQL
 • MongoDB
 • PostgreSQL

Други интереси:

 • Музикални концерти и фестивали
 • Къмпинг, палатки, огньове