Васил Бошнаков

Senior Front-End Developer

Васил Бошнаков - преподавател

Образование

 • Бакалавърска степен със специалност „Комуникационна техника и технологии“ от Технически Университет – София
 • Средно-специално в „Св. Климент Охридски“ – Благоевград

Сертификати

 • CCNA Exploration: Network Fundamentals
 • CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts
 • CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless
 • CCNA Exploration: Accessing the WAN

Професионален опит

Над 9 години професионален опит като Front-end developer в разработнаването на уеб приложения и индивидуални софтуерни решения.
Има опит и с изграждането на сървърната част на големи системи от най-разнообразен характер.

Опит със следните технологии:

 • HTML, XHTML, SHTML, DHTML, HTML5
 • CSS/CSS3, Less, Sass and Compass, Responsive Design(Twitter Bootstrap)
 • JavaScript and popular JavaScript frameworks (jQuery, Prototype, Mootools and other)
 • JavaScript MVC/MVVM Model with BackboneJS, KnockoutJS
 • PHP 6+ and MySQL
 • PHP MVC(Codeigniter, Yii, Laravel)
 • WYSIWYG layout tools(TinyMCE, CKEditor)
 • Source code versioning: SVN, GIT, TFS, CVS(WinCVS, SmartCVS)

Бази данни:

 • MSSQL Server 2005/2008/2008R2
 • МySQL

Среди за разработка:

 • WebStorm, PhpStorm
 • Komodo Edit 5, HomeSite 4.5
 • Visual Studio 2005/2008/2010/2012
 • Zend Developer Studio
 • NetBeans IDE
 • MS SQL Management Studio