Виктория Цветанова

Senior QA

Виктория Цветанова - преподавател

Образование

 • Бакалавърска степен със специалност „Компютърни системи и технологии“ от Технически Университет – София
 • Средно-специално в Технологическо училище Електронни системи, гр. София

Сертификати

 • ISTQB ® Certified Tester – Foundation Level

Професионален опит

Над 5 години професионален опит в тестването на различни системи и сайтове. Опит в разработката на функционални тестове и използването им за regression testing. Опит с различните типове тест – functional, performance, load и тн.
Работа с най-популярните програми за тест мениджмънт.

Опит със следните технологии:

 • C#, .NET Framework
 • JavaScript
 • Agile, Scrum
 • C/C++, Pascal, Delphi

Бази данни:

 • Oracle

Среди и програми:

 • Visual Studio
 • JIRA
 • Confluence
 • Quality Center